In WTB Control

Vad är hydraulik?

Hydraulik är den kontrollerade överföringen, lagringen och styrningen av energi med hjälp av vätska. Med hjälp av motorer, pumpar, slangar och ventiler kan stora kraft- och momentutväxlingar erhållas med hög precision och verkningsgrad.

Den grundläggande idén bakom alla hydraulsystem är att kraft som förankras vid en punkt, överförs till en annan punkt, med hjälp av inkompressibel vätska. Vätskan är vanligtvis olja och kraften multipliceras oftast i processen.

 

Användningen av hydraulik sker inom mekanisering och automatisering av produktionsanläggningar och maskiner. Dessutom finns ett flertal mobila applikationer i exempelvis traktorer, grävmaskiner och truckar.

 

Hydrauliken kan skapa starka nyttofördelar till applikationer genom ökad säkerhet, kvalitet, pålitlighet och precision samt kostnadseffektivitet.

 

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss.

Start typing and press Enter to search