Allmänna villkor från WTB Control AB

 • Information om vår Prissättning 2022
 • Försäljning sker endast till av oss kreditgodkända företag och mot faktura.
 • Betalningsvillkor 30 dagar efter godkänd kreditprövning. Priser anges exklusive mervärdesskatt.
 • Valutajustering, vid en kursavvikelse på fakturadag med mer än +/- 2,00 % sker prisjustering med 80,00 % av skillnaden.
 • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta räknat från förfallodatum till full likvid kommit oss tillhanda.
 • Priser gäller 001 EXW enligt Combi-/Incoterms 2010 exklusive packning och emballering.
 • Frakt och Packning med tillhörande fraktdokument debiteras enligt vår gällande taxa.
 • Vi använder Postens Företagspaket alternativt Schenker för inrikes leveranser, utrikesfrakter med TNT alternativt UPS. Andra fraktlösningar kan erbjudas mot en tilläggskostnad.
 • Vi har ett minsta leveransvärde á 1500kr.
 • I övrigt gäller Addtechs generella villkor 2019
 • Faktura skickas som pdf.

Start typing and press Enter to search