MONTERING

Vi monterar och anpassar era hydrauliska komponenter

Stora delar av vår produktion sker i våra egna fabriker i Skövde och vi har även en monteringsenhet i Stockholm. Det gör att vi kan erbjuda konstruktion, tillverkning och montage av bästa tänkbara kvalitet – i en flexibel och kundoptimerad tillverkningsprocess.

Något vi ständigt arbetar med är att förbättra och utveckla våra egna processer för att kunna leverera maximal nytta till dig som kund.

Rent rum
– hydraulik för känsliga miljöer

På vår monteringsenhet sker all hantering av ventiler i rent rum – en miljö som medger de högt ställda renhetskraven i Volvo STD 107-0002, men även motsvarande standard för våra kunder Cargotec och Väderstad.

 

Alla vätskesystem innehåller partiklar av varierande storlek och i nya system är det särskilt vanligt med oönskade partiklar. Om partiklarna inte avlägsnas kan konsekvenserna bli förödande och förkorta livslängd såväl som funktion och tillförlitlighet hos produkten.

 

Trenden inom fordons- och verkstadsindustrin går mot skärpta renhetskrav på köpta och egentillverkade komponenter. Renhetsmätning är inte bara ett krav på en ritning, det är också ett arbetssätt som sätter sin prägel på hela tillverkningsprocessen.

 

Ett led i att uppnå dagens och morgondagens krav på renhet i system, och dess ingående komponenter, är att all vår hantering av ventiler sker i rent rum-miljö. Hit förhindras spridningen av föroreningar och oönskade luftflöden.

På vår monteringsenhet sker all hantering av ventiler i rent rum – en miljö som medger de högt ställda renhetskraven i Volvo STD 107-0002, men även motsvarande standard för våra kunder Cargotec och Väderstad.

 

Alla vätskesystem innehåller partiklar av varierande storlek och i nya system är det särskilt vanligt med oönskade partiklar. Om partiklarna inte avlägsnas kan konsekvenserna bli förödande och förkorta livslängd såväl som funktion och tillförlitlighet hos produkten.

 

Trenden inom fordons- och verkstadsindustrin går mot skärpta renhetskrav på köpta och egentillverkade komponenter. Renhetsmätning är inte bara ett krav på en ritning, det är också ett arbetssätt som sätter sin prägel på hela tillverkningsprocessen.

 

Ett led i att uppnå dagens och morgondagens krav på renhet i system, och dess ingående komponenter, är att all vår hantering av ventiler sker i rent rum-miljö. Hit förhindras spridningen av föroreningar och oönskade luftflöden.

Vill du veta mer?

Vi på WTB Control finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Kontakta oss, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa just er.

Start typing and press Enter to search