In WTB Control

WTB Control överlåtit avancerad hydraulprovbänk till ITH

WTB Control har nyligen överlåtit en avancerad hydraulprovbänk till stiftelsen ITH. Något som gör att provtagningen kommer att gå både enklare och snabbare framöver. ”En trevlig utveckling både för oss och våra kunder”, berättar Jon Sandström, VD på ITH.

Stiftelsen ITH, Institutet för tillämpad hydraulik, är Nordens bredaste kompetenscentrum för hydraulik. ITH grundades år 1987 med syftet att på alla nivåer öka kunskapen om hydrauliska system, i nära samarbete med näringsliv och akademi.

 

WTB Control har nyligen överlämnat en avancerad hydraulprovbänk till ITH.

 

– Anders Berkevall kontaktade mig i december och erbjöd oss att ta över bänken, berättar Jon Sandström, VD på ITH och fortsätter:

 

– Det blev snabba ryck och inom en vecka hade vi hämtat den i Stockholm. Jag vill verkligen tacka Anders som kontaktade oss och WTB Control som gav oss den här möjligheten.

 

WTB Control har under det senaste året genomgått en stark expansion, både av organisation och lokaler. Vid en flytt av monteringsenheten i Stockholm har delar av bolagets maskiner och utrustning bytts ut.

 

Tack vare hydraulprovbänken från WTB Control kommer provtagningen hos ITH att gå både enklare och snabbare framöver.

 

– Det är en trevlig utveckling både för oss och våra kunder, säger Jon.

 

Under året kommer det finnas tillfällen att gå ITH:s utbildningar inom bland annat mätteknik, provningsmetodik och provning av utvecklade prototyper. I dagsläget finns det inga andra likvärdiga utbildningar i hela landet.

 

– Vi är jätteglada över att kunna dela med oss av den här kunskapen, säger Jon. Tillsammans med vårt kunnande inom el, mekanik och hydraulik gör det att vi kan erbjuda värdefull hjälp på bred front till svensk industri.

Start typing and press Enter to search