In WTB Control

Vi expanderar verksamheten ytterligare

Nu bygger vi en omfattande tillbyggnad intill vår monteringsenhet i Skövde. Arbetet sker som ett led i bolagets nuvarande snabba expansion och tillväxt, där vi kraftigt ökar vår kapacitet för att tillgodose våra kunders höga efterfrågan.

Tillverkning i egna lokala fabriker

I december förra året fusionerades Stig Wahlström Hydraulik med TUBE Control, två systerbolag inom Addtechkoncernen. Detta var något som innebar att de båda bolagen dubblerade sin storlek och kunderna kan sedan dess vända sig till en och samma leverantör för marknadsledande hydrauliklösningar.

 

Verksamheten bedrivs fortsatt med huvudkontor och montage i Stockholm, samt bearbetning och montage i egna fabriker i Skövde. Med den egna tillverkningen i Sverige har bolaget full kontroll på hela utvecklings- och tillverkningskedjan, en närhet och trygghet som kunderna uppskattar.

 

Under februari har arbetet med att sammanfoga tillbyggnaden med den befintliga byggnaden pågått och i mitten av mars är det planerat att den nya byggnaden ska besiktigas för att sedan börja inredas.

Start typing and press Enter to search