In WTB Control

Förbättrad energiprestanda och energieffektivitet genom nätverket Energismarta Leverantörer

Vi på WTB Control har aktivt deltagit i nätverket Energismarta Leverantörer från januari 2022 till augusti 2023. Vårt huvudsakliga mål var att förvärva både kunskap och nödvändiga verktyg för att implementera energieffektiviseringsåtgärder i verksamheten. Genom dessa åtgärder strävade vi efter att minska våra energikostnader betydligt.

 

Nätverket fokuserade på leverantörer som är viktiga samarbetspartners till vår kund, Väderstad AB. Vi vill framföra vårt varma tack till Energikontoret Östergötland, som varit ansvariga för att driva energinätverket under den här perioden. Vi vill även tacka Väderstad AB, som inte bara bjöd in oss utan också utgjorde en central del för framgången.

Start typing and press Enter to search