Beräkningsprogram

För att underlätta valet av produkt har vi tagit fram ett antal beräkningsfunktioner där du själv genom att mata in önskade värden kan få hjälp med val av rätt produkt.

Motorberäkning

Motorberäkning

Mata in värden på flöde, tryck, deplacement och verkningsgrad.

Resultat:

Varvtal:

0 rpm

Vridmoment:

0 Nm

Effekt:

0 kW

Flöde:

l/min

Tryck:

bar

Deplacement:

cm3/varv

Vol. Verkningsgrad:

%

Mek. Verkningsgrad:

%

Pumpberäkning

Pumpberäkning

Mata in värden på flöde, tryck och verkningsgrad för att beräkna motoreffekt i kW.

Resultat:

Motoreffekt:

0 kW

Flöde:

l/min

Tryck:

bar

Tot. Verkningsgrad:

%

Strypning

Strypning

I beräkningarna har värdet 0.87 kg/liter på oljans densitet använts och värdet på flödeskoefficienten är 0.67.

Räkna ut:

Resultat:

Strypdiameter:

0 mm

Resultat:

Flöde:

0 l/min

Flöde:

l/min

Tryckfall:

bar

Strypmeter:

mm

Tryckfall:

bar

Rörberäkning

Rörberäkning

Beräkningarna gäller för raka rör. Oljans densitet = 0.87 kg/liter. Reynolds tal kritiskt = 2300.

Resultat:

Strömningshastighet:

0 m/s

Tryckfall:

0 bar

Rörlängd:

m

Rördiameter:

mm

Flöde:

l/min

Viskositet:

cSt

Ackumulatorvolym

Ackumulatorvolym

Formlerna är baserade på ett adiabatiskt förlopp (snabb upp- och urladdning). Kappavärdet = 1.8.

Räkna ut:

Resultat:

Ackumulatorvolym:

0 liter

Resultat:

Arbetande volym:

0 liter

Resultat:

Förladdningstryck:

0 liter

Arbetande volym:

l

Förladdningstryck:

bar

Lägsta arbetstryck:

bar

Högsta arbetstryck:

bar

Ackumulatorvolym:

l

Förladdningstryck:

bar

Lägsta arbetstryck:

bar

Högsta arbetstryck:

bar

Ackumulatorvolym:

l

Arbetande volym:

l

Lägsta arbetstryck:

bar

Högsta arbetstryck:

bar

Cylinder

Cylinderberäkning

Resultat

Tryckande

Dragande

Differens

Förhållande

Area:

0

0

0

0

cm2

Volym:

0

0

0

l

Kraft:

0

0

0

ton

Slagtid:

0

0

sek

Hastighet:

0

0

mm/sek

Antal:

st

Cylinderdiameter:

mm

Kolvstångsdiameter:

mm

Slaglängd:

mm

Arbetstryck:

bar

Flöde:

l/min

Enhetsomvandlare

Enhetsomvandlare

psi

=

bar

hk

=

kW

inch

=

mm

inch3

=

cm3

US gallon

=

liter

°F

=

°C

Start typing and press Enter to search